Giới thiệu công ty

13x18bv (1)Trong những năm qua thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng XHCN nền kinh tế nước ta đó có những biến đổi sâu sắc và phát triển mạnh mẽ. Đóng góp vào sự phát triển đó của nền kinh tế nước ta một phần không nhỏ phải kể đến sự tăng trưởng, phát triển của các doanh nghiệp. Vận hành theo cơ chế thị trường Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ bảo vệ Toàn Thắng ra đời nhằm thỏa mãn nhịp sống hiện đại, đáp ứng và phục vụ tốt mọi nhu cầu của nền kinh tế thị trường thời kỳ hội nhập trong việc bảo vệ an toàn con người, tài sản và hàng hóa.

CÔNG TY CP  & DỊCH VỤ BẢO VỆ TOÀN THẮNG

 • Thành lập theo giấy CNĐKKD số: 0203003568 do sở Kế hoạch và đầu tư  thành phố Hải Phòng cấp.
 • Mã số thuế: 0200765334 do Cục thuế thành phố Hải Phòng cấp.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự số: 42 do phòng cảnh sát QLHC về TTXH thành phố Hải Phòng cấp.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy số: 442 do Bộ công an thành phố Hải Phòng cấp.

I.    NGÀNH NGHỀ KINH DOANH.

 1. Cung cấp nhân viên bảo vệ
 2. Tư vấn và huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ.
 3. Cung cấp và lắp đặt thiết bị bảo vệ, thiết bị phòng cháy chữa cháy.
 4. Vệ sỹ hoặc áp tải hàng hoá
 5. Dịch vụ bảo vệ các hoạt động văn hoá xã hội như: ca múa nhạc, hội chợ triển lãm, hoạt động TDTT…

II.    TÀI CHÍNH

 • Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng)
 • Tài khoản số: 10923596415015 tại ngân hàng techcombank CN Hải Phòng